تماس با ما

اینجاییم تا کمبود دارو در کشور نباشد...

باعث افتخار شرکت فارماسینا خواهد بود که در راستای تامین سریع و امن دارو های مهم و حیاتی با شرکت های دارویی داخل و خارج از ایران همکاری داشته باشد.
​​​​​​​لطفا از طریق راه های زیر با شرکت فارماسینا در ارتباط باشید.
اینجاییم تا کمبود دارو در کشور نباشد...

ارتباط با ما

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت فارماسینا است.

ارسال پیام
راه های ارتباطی

​@Pharmacina_Ltd

​@Pharmacina.co.uk

​info@Pharmacina.co.uk

(+44) 7800 550501